MAKEUP BRUSHES

New

แปรงปัดแก้ม ทรงขนเกรดญี่ปุ่น (ทรงเดียวกับแปรงAKA) ด้ามละ 290 บาท

THB 290 ฿ 290

NO.01 POWDER BRUSH (Goat Hair) แปรงปัดแป้ง ขนาดใหญ่ (ขนแพะ)

THB 1,190 ฿ 1,190

NO.02 - BLUSH BRUSH (Goat Hair) แปรงปัดแก้ม ขนาดใหญ่ (ขนแพะ)

THB 1,190 ฿ 1,190

NO.03 FLAT CONTOUR BRUSH (Synthetic Hair) แปรงคอนทัวร์ หัวตัดตรง (ขนสังเคราะห์)

THB 490 ฿ 490

NO.04 FLAT FOUNDATION BRUSH (Synthetic Hair) แปรงลงรองพื้น หัวตัดตรง (ขนสังเคราะห์)

THB 490 ฿ 490

NO.05 ANGLED CONTOUR BRUSH (Goat Hair) แปรงคอนทัวร์ หัวเฉียง (ขนแพะ)

THB 490 ฿ 490

NO.06 TAPERED FACE BRUSH (Goat Hair) แปรงอเนกประสงค์ ทรงปลายแหลม ใช้ปัดไฮไลท์/ปัดแก้ม/เซ็ตแป้งที่ผิว (ขนแพะ)

THB 490 ฿ 490

NO.07 SMALL CONTOUR BRUSH (Goat Hair) แปรงอเนกประสงค์ หัวทู่โค้งมน ใช้คอนทัวร์/ปัดแก้ม/ไฮไลท์ (ขนแพะ)

THB 490 ฿ 490

NO.08 LARGE SHADOW BRUSH (goat hair) แปรงทาตา ขนาดใหญ่ (ขนแพะ)

THB 390 ฿ 390

NO.09 EYE BLENDING BRUSH (Goat Hair) แปรงเบลนอายชาโดว์ (ขนแพะ)

THB 390 ฿ 390

NO.10 MIDDLE SHADOW BRUSH (Pony Hair) แปรงทาตา ขนาดกลาง (ขนม้า)

THB 390 ฿ 390

NO.11 LARGE SMUDGE BRUSH (Goat Hair) แปรงขนาดใหญ่เกลี่ยอายชาโดว์/อายไลน์เนอร์ ให้ฟุ้งๆ (ขนแพะ)

THB 390 ฿ 390

NO.12 SMUDGE BRUSH (Goat Hair) แปรงเกลี่ยอายชาโดว์/อายไลน์เนอร์ ให้ฟุ้งๆ (ขนแพะ)

THB 390 ฿ 390

NO.13 PENCIL BRUSH (Pony Hair) แปรงหัวดินสอ ช่วยสำหรับเก็บรายละเอียดที่หัวตา หางตา (ขนม้า)

THB 390 ฿ 390

NO.14 SMALL SHADOW BRUSH (Weasel Hair) แปรงทาตา ขนาดเล็ก (ขนวีเซล)

THB 390 ฿ 390

NO.15 FLAT LINER BRUSH (Synthetic hair) แปรงวาดอายไลน์เนอร์ / แปรงเก็บรายละเอียด ปลายหัวตัด (ขนสังเคราะห์)

THB 390 ฿ 390

NO.16 ANGLED EYELINER BRUSH (Weasel Hair) แปรงวาดอายไลน์เนอร์ / แปรงเขียนคิ้ว /แปรงเก็บรายละเอียด ปลายหัวตัดเฉียง 45 องศา (ขนวีเซล)

THB 390 ฿ 390

NO.17 ANGLED EYEBROW BRUSH (Synthetic Hair) แปรงเขียนคิ้ว เก็บทรงสวยเนี้ยบคมกริบ (ขนสังเคราะห์)

THB 390 ฿ 390