New

LIP Velvet Crayon RC09 Caramel Rose

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC08 Romantic Pink Rose

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC07 Rose Blossom

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC06 Pony Rose 

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC05 Ravishing Rose 

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC04 Baby Rose

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC03 Tendori rose 

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC02 Indian Red Rose

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

LIP Velvet Crayon RC01 Berry Rose

THB 199 ฿ 199
THB 129 ฿ 129 -35%
New

Limited Box Set ได้ครบทั้ง 9 เฉดสี

THB 1,791 ฿ 1,791
THB 899 ฿ 899 -50%