แอลกอฮอล์ 1000 ml ชนิดน้ำ 1 แกลลอน + สเปรย์ 300 ml 1 ขวด (สุ่มสี)

คุณสมบัติสินค้า:

แอลกอฮอล์ 77% (v/v) ชนิดน้ำ ขนาด 1000 ml จำนวน 1 แกลลอน EXP 07/2023 และ สเปรย์แอลกอฮอล์ 77% (v/v) ขนาด 300 ml (ลาย MISSIPY แบบสุ่มสี) EXP 04/2022 จำนวน 1 ขวด

หมวดหมู่ : ALCOHOL PROMOTION

Share