NO.04 FLAT FOUNDATION BRUSH

NO.04 FLAT FOUNDATION BRUSH (Synthetic Hair) แปรงลงรองพื้น หัวตัดตรง (ขนสังเคราะห์) เหมาะสำหรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งเนื้อครีม และเนื้อลิควิด

หมวดหมู่ : PROMOTION ACCESSORIES MAKEUP BRUSHES

Share

NO.04 FLAT FOUNDATION BRUSH | made of synthetic bristles (Synthetic Hair)
แปรงลงรองพื้น หัวตัดตรง (ขนสังเคราะห์) เหมาะสำหรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทั้งเนื้อครีม และเนื้อลิควิด