Surprise BOX


ถ้าในกรณีที่ลูกค้ากดหลายกล่องแต่บิลบิลเดียวกัน

เราจะห่อบับเบิ้ลแยกชิ้น
 
 แต่ใส่รวมลงในกล่องเดียวกันนะคะ 

ใครสั่งรวมกับเพื่อน แนะนำให้กดแยกบิล
ใครต้องการลุ้นแกะ ทีละกล่อง แนะนำกดแยกบิล 

ไม่พบสินค้า